Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.  

 •   05/01/2019 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Ngày 8/10/2018, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GDĐT ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GDĐT ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.  

 •   05/01/2019 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Ngày 08/10/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục  

 •   05/01/2019 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18/6/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục  

 •   05/01/2019 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn 5079/UBGQTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

Công văn 5079/UBGQTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

 •   08/12/2018 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Công văn 5079/UBGQTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

 •   08/12/2018 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Quyết định 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

 •   08/12/2018 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 ngày 03/12/2018.

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục

 •   19/10/2018 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị quyết Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị quyết Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

 •   26/09/2018 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết 107/NQ-CP 2018 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông báo 324/TB-VPCP 2018 kết luận của Thủ tướng về công tác bảo vệ trẻ em

Thông báo 324/TB-VPCP 2018 kết luận của Thủ tướng về công tác bảo vệ trẻ em

 •   26/09/2018 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

Thông báo 324/TB-VPCP 2018 kết luận của Thủ tướng về công tác bảo vệ trẻ em. Nội dung chi tiết như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo về việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo về việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 •   26/09/2018 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0

Công văn 3712/BGDĐT-CSVC 2018 rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 •   26/09/2018 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

 •   26/09/2018 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

 •   26/09/2018 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Quy định 07-QĐi/TW 2018 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
Nội dung chi tiết như sau:

Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

 •   26/09/2018 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

 •   26/09/2018 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0

Ngày 21/9/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kí ban hành Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục. Nội dung chi tiết như sau:

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 •   19/09/2018 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 •   19/09/2018 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp QLNN về GDMN

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp QLNN về GDMN

 •   18/09/2018 11:14:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 14/9/2018 triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về GDMN


Các tin khác

Giới thiệu về website

SPMAMNON.EDU.VN là trang web hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non và cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non và gia đình

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập77
 • Hôm nay4,820
 • Tháng hiện tại270,939
 • Tổng lượt truy cập11,415,540
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây