0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Tin tức

01 Jun
Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 99 lượt xem

Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

01 Jun
Xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ em trong trường mầm non 98 lượt xem

Xây dựng môi trường phát triển vận động, một số lưu ý khi XD môi trường phát triển vận động trong trường mầm non

01 Jun
Hình ảnh tham khảo trang trí môi trường trong và ngoài lớp học 96 lượt xem

Hình ảnh tham khảo trang trí môi trường trong và ngoài lớp học

01 Jun
Xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ 117 lượt xem

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo chương trình GDMN hiện hành tập trung phát triển các kỹ năng nghe, nói, tiền đọc và tiền viết.

01 Jun
Cho trẻ làm quen với chữ viết - từ góc nhìn thực tiễn 97 lượt xem

Viết là một hình thức của giao tiếp. Cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen với chữ viết (LQCV) không chỉ nhằm giúp trẻ biết được các mặt chữ cái để phát âm chính xác khi nói mà còn tạo ra cho trẻ hứng thú học tiếng mẹ đẻ, làm tiền đề cho trẻ thích ứng với việc đọc, viết ở lớp Một