0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Tin tức

01 Jun
Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 207 lượt xem

Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

01 Jun
Xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ em trong trường mầm non 235 lượt xem

Xây dựng môi trường phát triển vận động, một số lưu ý khi XD môi trường phát triển vận động trong trường mầm non

01 Jun
Hình ảnh tham khảo trang trí môi trường trong và ngoài lớp học 246 lượt xem

Hình ảnh tham khảo trang trí môi trường trong và ngoài lớp học