0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Hướng dẫn tổ chức các HĐGD nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS

11/9/2018 3:57:00 PM

Hướng dẫn tổ chức các HĐGD nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS

Bài giảng của Vụ GDMN Bộ GD&ĐT về chuyên đề tăng cường tiếng Việt tại Hòa Bình tháng 10/2017.

Nội dung chi tiết:

TẢI VỀ

Nguồn tin: Vụ GDMN - Bộ GD&ĐT:

Tin tức liên quan