0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Điều lệ trường mầm non

11/9/2018 3:57:00 PM

Điều lệ trường mầm non

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ trường mầm non

Số kí hiệu 04/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/06/2015
Ngày hết hiệu lực  
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Thị Nghĩa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

275/QĐ-TTg 06/03/2018 Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
2080/QĐ-TTg 21/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
18/2017/QĐ-UBND 04/10/2017 Điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
2161/QĐ-BGDĐT 25/06/2017 Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
1368/QĐ-UBND 26/07/2017 Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Các văn bản cùng lĩnh vực

10/CT-UBND 27/08/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
835/SGDĐT- GDMN 30/08/2018 Sở GD&ĐT Yên Bái: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019.
1737/CT-BGDĐT 06/05/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
275/QĐ-TTg 06/03/2018 Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
08/NQ-CP 23/01/2018 Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ GD&ĐT"

1737/CT-BGDĐT 06/05/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
1125/NGCBQLCSGD-CSNGCB 17/08/2017 Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè
21/2017/TT-BGDĐT 05/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
20/2017/TT-BGDĐT 17/08/2017 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
3936 /BGDĐT-TTr 27/08/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Thị Nghĩa"

20/2017/TT-BGDĐT 17/08/2017 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
583/KH-BGDĐT 14/08/2017 KẾ HOẠCH Biên soạn tài liệu, tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ
600 /KH-BGDĐT 21/08/2017 Tổ chức Hội thảo đánh giá 03 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh
3835 /BGDĐT-GDMN 21/08/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018
2161/QĐ-BGDĐT 25/06/2017 Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030