0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Bài thơ bà và cháu

11/9/2018 3:57:00 PM

Bài thơ bà và cháu

Chủ đề thơ cho trẻ mầm non

Bé ơi mau thức dậy
Tập thể dục với bà
Hai bà cháu chúng ta
Cùng sống vui sống khoẻ

Nguồn: Sưu tầm

Giáo dục cho trẻ tình cảm gia đình ngay từ ngày đầu. Là biện pháp tốt nhất để có một thế hệ biết yêu thương. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự dạy dỗ của cô giáo, thầy giáo mầm non. Nhận biết được tầm quan trọng của trẻ mầm non bài thơ bà và cháu được ra đời.