0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Bài giảng - Phát triển kĩ năng nghe nói cho trẻ em người dân tộc thiểu số

11/9/2018 3:57:00 PM

Bài giảng - Phát triển kĩ năng nghe nói cho trẻ em người dân tộc thiểu số

Bài giảng của Vụ GDMN Bộ GD&ĐT về chuyên đề tăng cường tiếng Việt tại Hòa Bình tháng 10/2017.

Nội dung chi tiết:

Tải về

 Nguồn tin: Vụ GDMN - Bộ GD&ĐT: