HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

 •   28/07/2018 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 1460
 •   Phản hồi: 0

Hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trong chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non : đón – trả trẻ, chơi – tập, tổ chức ăn, tổ chức ngủ…

Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm

Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm

 •   28/07/2018 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0

Lương Thị Bình, Nguyễn Thanh Giang
19 x 26,5 (cm) ; 128 trang

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

 •   28/07/2018 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 48 / Tác giả: Phan Lan Anh, Nguyễn Thanh Giang

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

 •   28/07/2018 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 152 / Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu, Trần Thu Hoà

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT THẨM MĨ

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT THẨM MĨ

 •   28/07/2018 02:17:00 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 152 / Tác giả: Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thanh Huyền

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT NGÔN NGỮ

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT NGÔN NGỮ

 •   28/07/2018 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G216

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 64 / Tác giả: Đặng Lan Phương, Nguyễn Minh Thảo

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

 •   28/07/2018 02:13:00 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 160 / Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thanh Giang...

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT THẨM MĨ

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT THẨM MĨ

 •   28/07/2018 02:09:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G224

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 200 / Tác giả: Hoàng Công Dụng, Hoàng Thị Dinh…

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT NHẬN THỨC

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT NHẬN THỨC

 •   28/07/2018 02:07:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 176 / Tác giả: Lý Thị Hằng, Nguyễn Thanh Huyền.

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT NGÔN NGỮ

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 5-6 TUỔI LĨNH VỰC PT NGÔN NGỮ

 •   28/07/2018 02:04:00 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G226

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 112 / Tác giả: Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Minh Thảo…

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT THỂ CHẤT

 •   28/07/2018 02:02:00 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G220
Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 176 / Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Minh Huyền

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT THẨM MĨ

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT THẨM MĨ

 •   28/07/2018 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G219

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT NHẬN THỨC

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT NHẬN THỨC

 •   28/07/2018 01:56:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G217

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT NGÔN NGỮ

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 4-5 TUỔI LĨNH VỰC PT NGÔN NGỮ

 •   28/07/2018 01:54:00 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G221

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT NHẬN THỨC

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MG 3-4 TUỔI LĨNH VỰC PT NHẬN THỨC

 •   28/07/2018 01:51:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G212

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

 •   28/07/2018 01:48:00 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0

Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 200 / Tác giả: Phan Lan Anh, Nguyễn Thanh Giang

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN CHO LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

 •   28/07/2018 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 810
 •   Phản hồi: 0

Loại sách: Tuyển chọn giáo án / Kích cỡ: 19 x 26,5 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 176 / Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thanh Giang

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON (MỚI SỬA ĐỔI THEO THÔNG TƯ 28)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON (MỚI SỬA ĐỔI THEO THÔNG TƯ 28)

 •   28/07/2018 01:26:00 AM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0

Nhà sản xuất: Mỹ thuật truyền thông
Mã sản phẩm: 0G153

Các bài hướng dẫn Thực hành Cuộc sống theo Phương pháp Montessori

Các bài hướng dẫn Thực hành Cuộc sống theo Phương pháp Montessori

 •   10/01/2018 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 1947
 •   Phản hồi: 0

Công ty phát hành: Phúc Minh Book
Nhà xuất bản: Văn học
Author: Đàm Thị Liên
Các bài hướng dẫn Thực hành Cuộc sống theo Phương pháp Montessori gồm các bài thực hành giúp giáo viên mầm non nắm vững nguyên tắc hoạt động của phương pháp và dẫn dắt trẻ tham gia các hoạt động thực hành cuộc sống, giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng vận động, từ đó để trẻ phát triển toàn diện về trí lực.


Các tin khác

Giới thiệu về website

SPMAMNON.EDU.VN là trang web hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non và cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non và gia đình

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập59
 • Hôm nay2,586
 • Tháng hiện tại236,721
 • Tổng lượt truy cập12,320,348
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây