0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Một số bài hát về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

11/9/2018 3:57:00 PM

Một số bài hát về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Một số bài hát về ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

Quân đội nhân dân việt nam đại diện cho đảng và tổ quốc. Là tầng lớp đã chiến đấu để đất nước có như ngày hôm nay.

Vì thế mỗi năm chúng ta sẽ kỷ niệm và hát bài hát để tưởng nhớ những người đã hy sinh cho nhân dân. Hãy cùng xem các bài hát điển hình về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin tức liên quan