Thực trạng việc phối hợp cha mẹ và trường MN trong CSGD trẻ và thực hiện quyền trẻ Tỉnh Kon Tum

Chủ nhật - 16/09/2018 09:42
Tham luận của Sở GD&ĐT Kon Tum tại Hội thảo chăm sóc giáo dục trẻ và vấn đề đảm bảo các quyền trẻ em ở Đà Nẵng tháng 7/2018
Thực trạng việc phối hợp cha mẹ và trường MN trong CSGD trẻ và thực hiện quyền trẻ Tỉnh Kon Tum
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” – Lời bài hát rất đỗi quen thuộc và gần gũi. Đó cũng là một thông điệp nhắc nhở chúng ta phải luôn giành cho trẻ những gì tốt đẹp nhất, bởi trẻ em chính là chủ nhân tương lai, là nguồn lực, là tài nguyên quý giá của đất nước. Chất lượng của nguồn lực ấy đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Bởi trẻ em như tờ giấy trắng mà khi ta vẽ lên trang giấy đó những hình ảnh gì thì sẽ hằn sâu vào suy nghĩ và đi theo suốt cuộc đời đứa trẻ. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để trẻ hít thở bầu không khí của cuộc sống, là nơi đầu tiên trẻ tiếp xúc với thế giới xung quanh. Vì vậy muốn tạo được môi trường tốt tại gia đình thì đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình cần có lối sống lành mạnh, tích cực, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và luôn là tấm gương sáng để trẻ học tập.

Thấy rõ được tầm quan trọng của môi trường gia đình, sự ảnh hưởng từ cha mẹ và người thân đến trẻ. Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum luôn chú trọng đến việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp cha mẹ và trường mầm non (MN) trong chăm sóc giáo dục (CSGD) trẻ và thực hiện quyền, Luật trẻ em.

1. Thuận lợi

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có các hướng dẫn, chỉ đạo tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong công tác rà soát, tham mưu tổ chức việc thực hiện CSGD trẻ. Một số cán bộ Sở GDĐT, Phòng GDĐT và một số giáo viên tại cơ sở GDMN được tham gia lớp tập huấn về Quyền trẻ em do Dự án Plan tổ chức.

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn đến lĩnh vực GDĐT, đã có nhiều Công văn, Hướng dẫn quan trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ năm học nhằm thực hiện chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu.

- Hàng năm Sở GDĐT ban hành văn bản về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non. Năm học 2017 - 2018 hướng dẫn nội dung việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nêu rõ “Phòng GDĐT huyện, thành phố tổ chức thực hiện và phối hợp với cha mẹ trẻ giám sát thực hiện đảm Quyền trẻ em trong các cơ sở GDMN”; “hướng dẫn các cơ sở GDMN phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng nhu cầu của trẻ. Xây dựng thư viện thân thiện trong các cơ sở GDMN. Hướng dẫn các bậc cha mẹ lựa chọn sách truyện và dành thời gian đọc sách cho con tại gia đình”; các cơ sở GDMN đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN.

- Sở GDĐT thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non.

- Các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc huy động các nguồn lực để đảm bảo công tác CSGD, đảm bảo quyền trẻ em và luôn nhận được sự đồng thuận từ số đông các bậc cha mẹ trẻ.

2. Khó khăn

- Kon Tum là tỉnh miền núi có trên 53% dân số là người dân tộc thiểu số, phân bố không đồng đều giữa các vùng với 42 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 06 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm. Đời sống kinh tế khó khăn, nguồn thu nhập chính là từ nông lâm nghiệp. Nhận thức của người dân còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động xã hội hóa giáo dục hiệu quả chưa cao.

- Do địa bàn rộng và mở lớp đến tận thôn, bản nên các trường MN có nhiều điểm lẻ. Hiện nay, toàn tỉnh có 139 điểm trường chính và 621 điểm lẻ. Ở điểm lẻ hầu hết là lớp ghép 2-3 độ tuổi, đa số mỗi điểm lẻ có 01 lớp cách xa điểm trường chính nên cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác phối kết hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ.

3. Các giải pháp

*. Đối với công tác chăm sóc trẻ

Trong năm học, Phòng GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở GDMN triển khai thực hiện tốt việc huy động mọi nguồn lực nhằm duy trì, tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú và nâng cao chất lượng bữa ăn. Đặc biệt là hình thức ăn bán trú dân nuôi, hay việc hợp đồng mua thực phẩm từ các gia đình trong thôn bản nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm cũng như giá thành. Các cơ sở GDMN xây dựng chế độ ăn cho trẻ cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT.

*. Đối với công tác giáo dục trẻ

- Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN thông qua các buổi họp, các giờ đón trả trẻ nhà trường và giáo viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với cha mẹ. Bởi đặc điểm của lứa tuổi mầm non là nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên, chính vì vậy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là rất quan trọng.

- Các cơ sở GDMN thu hút sự tham gia của cha mẹ trong các hoạt động của nhà trường như ngày Hội, ngày Lễ, các đợt tham quan, ngoại khóa,… đặc biệt là trong việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ tại trường MN: Hàng năm, các cơ sở GDMN phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ trẻ của trường họp bàn và xây dựng kế hoạch huy động cha mẹ trẻ phối hợp cùng nhà trường qua việc quyên góp nguyên vật liệu phế thải trong sinh hoạt hằng ngày, đóng góp ngày công lao động để làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo phục vụ cho các hoạt động giáo dục của trẻ; cải tạo cơ sở vật chất trong nhà trường như: Làm sân chơi, cổng, hàng rào, làm một số đồ dùng đồ chơi ngoài trời.

*. Đối với việc thực hiện Quyền trẻ em

Các cơ sở GDMN và từng cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đảm bảo việc thực hiện tốt bốn nhóm quyền đối với trẻ em trong Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1989) mà Việt Nam phê chuẩn năm 1990, gồm có: Quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền được tham gia. Thực hiện đúng Luật trẻ em do Quốc hội ban hành theo số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016, được Chủ tịch nước công bố vào ngày 19/4/2016 theo Lệnh số 02/2016/L-CTN, đồng thời tuyên truyền đến cha mẹ trẻ về bốn nhóm quyền, và Luật trẻ em trong các buổi họp của nhà trường, họp nhóm lớp, trong các giờ đón trả trẻ, trong các buổi tham gia sinh hoạt tại thôn, bản hay các buổi thăm nhà trẻ.

4. Kết quả đạt được

* Công tác chăm sóc:

- Nhiều cơ sở GDMN đã huy động được cha mẹ trẻ tự nguyện thay phiên đến điểm trường nấu bữa ăn trưa cho trẻ từ nguồn hỗ trợ ăn trưa của Chính phủ, đóng góp thêm nguồn thực phẩm sẵn có tại gia đình, địa phương để nâng cao chất lượng bữa ăn của trẻ.

 - Cuối năm học 2017 - 2018 có 1.299/1.583 nhóm, lớp được tổ chức ăn trưa tại trường lớp, đạt 81%; trẻ suy dinh dưỡng cuối năm học ở thể nhẹ cân: Trẻ nhà trẻ 3,8%, giảm 3%; trẻ mẫu giáo 6,5%, giảm 4% so với đầu năm học; ở thể thấp còi: Trẻ nhà trẻ 5,4%, giảm 4,5%; trẻ mẫu giáo 8,9%, giảm 3,9% so với đầu năm học.

* Công tác giáo dục:

- Môi trường giáo dục tại các cơ sở GDMN ngày một đảm bảo theo yêu cầu “GD lấy trẻ làm trung tâm”. Việc làm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học nhằm ứng yêu cầu tối thiểu đã nhận được sự tham gia tích cực từ cha mẹ trẻ, nhiều bộ đồ dùng đồ chơi tự tạo đẹp mắt, gần gũi với trẻ, mang nét đặc trưng văn hóa vùng miền, tận dụng những nguyên vật liệu tại điạ phương được cha mẹ phối hợp cùng nhà trường và giáo viên tạo ra. Kết quả rõ nét nhất thể hiện qua Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” năm học 2017 - 2018: 100% huyện, thành phố đều tổ chức cuộc thi cấp huyện với sự tham gia của tất cả các cơ sở GDMN, lựa chọn các sản phẩm xuất sắc tham gia thi cấp tỉnh. Qua sản phẩm dự thi là các video và việc đi thực tế tại các cơ sở GDMN đã đánh giá được sự tham gia đóng góp công sức tích cực từ cha mẹ để tạo ra môi trường giáo dục đáp ứng theo yêu cầu “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Kết quả việc huy động trẻ em ra trường, lớp năm sau luôn cao hơn những năm trước. Thời điểm cuối năm học 2017 - 2018: Huy động trẻ em nhà trẻ đến trường đạt 15,2%; trẻ mẫu giáo đến trường đạt 89,2%; trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99,7%.

*. Việc thực hiện Quyền trẻ em: Nhận thức của cha mẹ trẻ về các nhóm quyền và Luật trẻ em được nâng cao. Không còn các vụ bạo hành trẻ tại gia đình và nhà trường. Trẻ được tôn trọng và là trung tâm trong mọi hoạt động.

5. Bài học kinh nghiệm

- Sở GDĐT thực hiện tốt việc chỉ đạo các Phòng GDĐT trong công tác phối hợp cha mẹ và trường MN trong CSGD trẻ và thực hiện quyền trẻ em.

- Tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ MN trong công tác CSGD trẻ và thực hiện quyền trẻ em. Nhà trường và giáo viên tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiết với cha mẹ trẻ và cộng đồng; tranh thủ uy tín và sự giúp đỡ từ các già làng, trưởng bản; tham gia tích cực trong các buổi họp thôn bản; bố trí thời gian đến thăm gia đình những trẻ có hoàn cảnh khó khăn; trao đổi với cha mẹ trẻ qua thư, sổ liên lạc, qua điện thoại, qua hòm thư của lớp, của trường,…

- Nâng cao chất lượng CSGD trẻ tại các cơ sở GDMN, tổ chức tốt các hoạt động trong nhà trường, mời cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động CSGD nhằm tạo lòng tin.

- Chú trọng việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN.

6. Kiến nghị đề xuất

Hỗ trợ các tài liệu, tranh ảnh, tờ rơi,… về công tác chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ, về sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và các bậc cha mẹ.dtp

Nguồn tin: Vụ GDMN - Bộ GD&ĐT:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về website

SPMAMNON.EDU.VN là trang web hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non và cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non và gia đình

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay422
  • Tháng hiện tại196,066
  • Tổng lượt truy cập11,830,136
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây