0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Tin tức

01 Jun
Xây dựng chế độ ăn hợp lý cho trẻ em 3-5 tuổi theo tháp dinh dưỡng hợp lý 173 lượt xem

Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 -2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo dinh dưỡng cân đối, hợp lý nhằm hướng tới phát triển toàn diện về tầm vóc, thể chất, trí tuệ, sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt Nam.

01 Jun
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm 165 lượt xem

Giáo dục môi trường (GDMT) ở trường mầm non sẽ hình thành những phản xạ, những thói quen đầu tiên trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sẽ hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường; giáo dục trẻ có thái độ, ứng xử đúng đắn với môi trường, tôn trọng và giữ gìn môi trường, biết cách sống tích cực và thân thiện với môi trường.

01 Jun
Văn học - phương tiện giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non 906 lượt xem

Giáo dục thẩm mỹ(GDTM) cho trẻ mầm non có thể sử dụng nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau: âm nhạc, nghệ thuật tạo hình, sân khấu điện ảnh, văn học... Trong đó, văn học được coi là một trong những phương tiện GDMT cho trẻ mầm non hiệu quả nhất

01 Jun
Xây dựng thao tác tư duy cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với hình dạng 879 lượt xem

Chia sẻ một số biện pháp hình thành các thao tác tư duy cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với hình dạng cụ thể là: Xây dựng môi trường học tập; Sử dụng hệ thống bài luyện tập; Sử dụng phiếu học tập trong quá trình dạy học; Sử dụng hệ thống trò chơi học tập; Sử dụng tình huống có vấn đề.

01 Jun
Một số đặc điểm phát triển thẩm mỹ của trẻ 5 - 6 tuổi 1362 lượt xem

Trẻ 5 - 6 tuổi vừa là chủ thể thưởng thức (người tiếp nhận, thưởng thức giá trị thẩm mĩ), vừa là chủ thể sáng tạo thẩm mĩ. Vì vậy, sự phát triển thẩm mĩ của trẻ 5 tuổi được xem xét ở hai yếu tố: ý thức thẩm mĩ và hoạt động thẩm mĩ.

01 Jun
Giáo dục thẩm mỹ mầm non bằng âm nhạc 926 lượt xem

Có thể khẳng định rằng, giáo dục âm nhạc đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong trường, lớp mầm non. Bởi tất cả trẻ mầm non đều yêu thích âm nhạc chúng muốn được hòa mình vào những bài hát nhí nhảnh hồn nhiên, với những điệu múa mềm mại, với những trò chơi âm nhạc ngộ nghĩnh, đáng yêu

01 Jun
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động tạo hình 3217 lượt xem

Để hoạt động tạo hình phát huy hết vai trò của mình trong nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹcho trẻ mầm non, giúp ươm trồng tài năng và sức sáng tạo cho trẻ, trong công tác đào tạo cần phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phối hợp với các hoạt động khác là trách nhiệm của các nhà giáo dục trong sự nghiệp trồng người của đất nước.

01 Jun
Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non 431 lượt xem

Trẻ em trong giai đoạn từ 0-6 tuổi là thời kì phát triển mạnh mẽ cả về thể chất, trí tuệ, cảm xúc. Trẻ tương tác tích cực với những gì diễn ra xung quanh chúng.

01 Jun
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động khám phá 692 lượt xem

Giáo dục thẩm mỹ (GDTM) tác động đến việc làm giàu các kinh nghiệm thực tiễn, hình thành tình cảm đạo đức của nhân cách, nâng cao tính tích cực nhận thức thậm chí là ảnh hưởng tích cực đến cả sự phát triển thể chất của trẻ mầm non. GDTM được tiến hành thông qua các phương tiện, trong đó khám phá môi trường xung quanh (MTXQ) là một phương tiện cơ bản.

01 Jun
Nâng cao năng lực nghề của giáo viên mầm non 528 lượt xem

Trước những yêu cầu của xã hội và sự đổi mới của ngành, để nâng cao chất lượng giáo dục của ngành học, đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất và năng lực.

123