0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Triển khai tập huấn 10 modul nâng cao qua mạng

11/9/2018 3:57:00 PM

Triển khai tập huấn 10 modul nâng cao qua mạng

Triển khai kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ em - SRPP); Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 02/4/2017 các CBQL giáo viên tỉnh Yên Bái tập huấn modul nâng cao qua mạng internet.

CBQL và giáo viên dự tập huấn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Vào địa chỉ tập huấn: Website: http://srpp.edu.vn
Bước 2: Bấm nút đăng nhập.

Bước 3: Gõ tên truy cập: nguyenvana@gmail.com (theo tài khoản Sở GD&ĐT Yên Bái cấp)

              và Mật khẩu: xxxxxxxxx (theo tài khoản Sở GD&ĐT Yên Bái cấp) rồi bấm nút ĐĂNG NHẬP

Bước 4: Tiến hành học tuần tự theo từng modul\từng bài trong modul.

Lưu ý phải xong bài 1 rồi mới chuyển sang bài 2; xong modul 1 rồi mới sang modul 2...

Nếu có vướng mắc CBQL, GV có thể xem hướng dẫn tại menu trợ giúp.

Kính chúc các thầy, cô giáo tập huấn đạt kết quả cao./.

Tin tức liên quan