Quảng Ninh có nhiều sáng tạo, thực hiện tốt việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Thứ ba - 22/05/2018 08:31
Một số kết quả nổi bật tại Tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Mời các bạn cùng theo dõi:
 
Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, với có 118 km đường biên giới đất liền với Trung Quốc và 250 km bờ biển. có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm xấp xỉ 10%). Cùng với giáo dục và đào tạo nói chung, sự nghiệp giáo dục mầm non nói riêng được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo phát triển.

Quy mô trường, lớp được duy trì và không ngừng phát triển, hiện có 218 trường mầm non (193 trường công lập, 25 trường tư thục) với 3.290 nhóm lớp, 83.206 trẻ, trong đó có 863 lớp mẫu giáo 5 tuổi; tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 28,1%, mẫu giáo đạt 89,9%, trong đó huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,8%.

Số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý của giáo dục mầm non là 6.708 người, 99,8% đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, trong đó trên chuẩn đạt 63,1%.

Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ hằng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu của tỉnh và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 100% trẻ học đầy đủ Chương trình giáo dục mầm non, 100% trẻ học 2 buổi/ngày; 2,02% trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 2,32% suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN được quan tâm, đầu tư đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Toàn tỉnh có 3.293 phòng học dành cho trẻ mầm non, đạt tỷ lệ 01 phòng/nhóm, lớp, tỷ lệ phòng học kiên cố chiếm 87,3%; tính đến tháng 5/2018 tỉnh có 178/218 (81,7%) trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trong hai năm 2016, 2017, tỉnh đã đầu tư 477 bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh cho các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi tương ứng với 139.103 triệu đồng. Tổng chi cho giáo dục mầm non từ năm 2017 là 980.746 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên 827.547 triệu đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 126.106 triệu đồng, nguồn huy động xã hội hóa 26.823 triệu đồng.

Các chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục ngoài công lập được tỉnh quan tâm; ngoài các chính sách theo quy định chung, tỉnh đã ban hành 15 chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên…theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ.

Cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục được tăng cường, tỉnh có 55 trường mầm non, phổ thông được đầu tư phương tiện, trang thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị; chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần khẳng định vị thế của giáo dục mầm non trong sự phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.
 
Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Xây dựng trường mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm", căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, Sở GD&ĐT lựa chọn 03 trường mầm non đại diện cho các vùng nông thôn, thành phố, miền núi để xây dựng mô hình điểm chuyên đề cấp tỉnh: Trường Mầm non Kim Sơn - Thị xã Đông Triều; Trường Mầm non Hoa Hồng -Thành phố Cẩm Phả; Trường Mầm non Hoành Mô - Huyện Bình Liêu.

Sở GD&ĐT chỉ đạo mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 03 trường mầm non trong địa bàn để xây dựng mô hình điểm chuyên đề cấp huyện. Tính đến nay tổng số cơ sở giáo dục mầm non xây dựng điểm chuyên đề cấp huyện là 48/218 trường đạt tỷ lệ 22%.

Hiện 100% trường mầm non được lựa xây dựng mô hình điểm từ cấp tỉnh đến cấp huyện cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai chuyên đề (đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường, hoạt động của hội cha mẹ trẻ;...).

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non

Công tác bồi dưỡng chuyên đề cho CBQL, GVMN trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Nội dung và hình thức bồi dưỡng có sự đổi mới. Ngoài những nội dung bồi dưỡng theo chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã tăng cường các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ thông qua hình thức tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, triển khai, thực hiện chuyên đề ở các cấp. Năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã phối hợp với Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội tổ chức thành công hoạt động tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm triển khai, thực hiện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tỉnh với tổng số 80 đại biểu. Năm học 2017-2018, Sở phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho 120 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán và tham dự 01 chuyên đề Hội thảo - Tập huấn chủ đề “Tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng phương pháp Montessori trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” với tổng số 22 đại biểu tham gia.

Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên về nội dung chuyên đề, tăng cường các hoạt động tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn hai chiều giữa các huyện trong tỉnh. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở GDMN chủ động, tăng cường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ dưới nhiều hình thức khác nhau (sinh hoạt chuyên môn; tổ chức các hoạt động, hội thi, tham quan học tập,...).

Tính đến tháng 5/2018, có 80% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
Sau 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề, nhận thức của đội ngũ CBQL và giáo viên được nâng lên và có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên đã linh hoạt và sáng tạo hơn từ việc phát triển chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại nhóm lớp và nhận thức của trẻ đến việc tổ chức các hoạt động; có nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ để trẻ được tích cực hoạt động theo hình thức “học bằng chơi, chơi mà học”, rõ nét nhất là xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phù hợp với độ tuổi, đáp ứng các nội dung yêu cầu của bộ tiêu chí “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Công tác xây dựng môi trường giáo dục

 Đối với môi trường giáo dục trong lớp học

 Giáo viên đã xây dựng được môi trường vật chất trong lớp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cụ thể:  Các lớp bố trí đủ số lượng các góc chơi theo độ tuổi, phù hợp với diện tích của lớp học; các góc được triển khai theo tính mở giúp trẻ dễ dàng lựa chọn và sử dụng, đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu đa dạng sáng tạo và an toàn có nhiều sản phẩm theo vùng miền được sắp xếp gọn gàng hướng theo chủ đề; có nhiều sản phẩm của GV và trẻ.

Đối với môi trường giáo dục ngoài lớp học

Các khu vực chơi được thiết kế, quy hoạch tận dụng không gian cho trẻ hoạt động; môi trường đảm bảo an toàn sạch sẽ thân thiện; các góc khu vực chơi đa dạng như: Khu dành cho trẻ chơi các trò chơi vận động, trò chơi bán hàng; Khu chơi với cát và nước có các đồ dùng, nguyên liệu: Sỏi, bột pha màu, vật thả chìm nổi, vẽ tranh cát, đong nước, câu cá...; khu vườn cổ tích được tạo dựng trong một không gian rộng đảm bảo cho trẻ hoạt động, vui chơi đồng thời giúp giáo viên thuận tiện trong việc tái hiện lại những câu chuyện cổ tích có sự tham gia tích cực của trẻ; khu vườn cây, vườn rau được tận dụng những khoảng không gian thuận tiện cho trẻ quan sát và chăm sóc; Ngoài ra nhà trường còn chú trọng đưa những sáng tạo trong sản phẩm đặc thù của địa phương: nghề đánh bắt cá của cư dân Làng Chài, đan lưới.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp với các bậc cha mẹ

Các nhà trường tham mưu với lãnh đạo cấp trên, quan tâm xây mới, tu sửa các phòng học còn thiếu, các phòng học diện tích chật hẹp. Đồng thời mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong và ngoài lớp cho các trường

Làm tốt các nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học; các nội dung giáo dục được thực hiện tại các cơ sở mầm non hiện tại; một số nội dung giáo dục theo chủ đề “Giúp trẻ chơi để phát triển tốt”, “Giúp trẻ tự tin, tự lập”, “Trò chuyện, kể chuyện và đọc sách cho trẻ nghe”, “Giúp trẻ phát triển sáng tạo, tự tin, mạnh dạn”, “Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1”,..

 Xây dựng góc tuyên truyền tại nhà trường, tại các nhóm lớp hấp dẫn, thu hút sự chú ý của phụ huynh, của trẻ. Nội dung tuyên truyền có kết hợp cả hình ảnh và chữ. Lượng thông tin tại góc tuyên truyền phải được lựa chọn, đảm bảo độ chính xác, phù hợp và thường xuyên được thay đổi, phong phú, đa dạng, mang tính toàn diện; Trao đổi với phụ huynh tại các cuộc họp phụ huynh định kỳ hoặc đón, trả trẻ hàng ngày, giúp phụ huynh nắm được các thông tin về trường lớp, đồng thời báo cáo kết quả của trẻ qua các lĩnh vực phát triển; mời phụ huynh tham quan, dự các sinh hoạt của lớp, dự các hoạt động lễ hội của trẻ; Phối hợp với đài phát thanh của thôn, bản tuyên truyền về hoạt động của nhà trường.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục

Các nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương , các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã xây dựng kế hoạch trong công tác xã hội hóa để thực hiện chuyên đề để vận động ủng hộ gạch, kinh phí, nhân công, đồng thời phát động sự ủng hộ vào cuộc của các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, các bậc phụ huynh ủng hộ kinh phí, ngày công lao động để cải tạo xây dựng vườn cổ tích, xây vườn rau, vườn hoa, vẽ tranh trường tạo môi trường cho trẻ tham quan, học tập và trải nghiệm thực tế.

Đặc biệt, huyện Bình Liêu đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa để xây dựng trường mầm non. Tại Bình Liêu, đoàn Thanh niên xã đã giúp ngày công xây dựng, tôn tạo cảnh quan nhà trường. Phụ huynh đóng góp ủng hộ các đồ dùng, đồ chơi, các nguyên vật liệu mở sẵn có tại địa phương để nhà trường tổ chức chuyên đề. Ngoài ra phụ huynh còn giúp ngày công, san gạt đất làm vườn rau, vườn hoa và vườn cổ tích;  Nhà máy gạch Đồng Tâm ủng hộ 2.000 viên gạch xây vườn cổ tích. Công ty Xuân Hạ ủng hộ nhà trường gạch men ốp bệ bếp nấu ăn cho trẻ tại điểm trường chính trị giá 1.000.000đ; Đơn vị Lâm trường 156 hỗ trợ 15 ngày công, mỗi ngày 16 chiến sĩ tham gia xây dựng vườn hoa, vườn rau, vườn cổ tích cho nhà trường và  tặng 01 ti vi 32 in, 01 đàn óc gan, 01 đầu đĩa, 01 thùng xốp trải nền và một số đồ chơi cho các nhóm lớp; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong trường nhiệt tình thường xuyên tham gia lao động công ích vào các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật để cải tạo xây dựng môi trường vườn cổ tích cho trẻ vui chơi, học tập.

Tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”

Tại cấp huyện, các phòng GD&ĐT tổ chức cuộc thi cấp huyện, đánh giá trực tiếp tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, lựa chọn những đơn vị tiêu biểu để biểu dương; tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh các đơn vị tiêu biểu. Đến nay, Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” được triển khai ở 218/218 trường mầm non thuộc 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, đã có 41/218 đơn vị tiêu biểu đạt giải được lựa chọn ghi hình (video) gửi sản phẩm về dự thi cấp tỉnh.

Đối với Cuộc thi cấp tỉnh, căn cứ vào sản phẩm đăng ký dự thi của các địa phương, Sở GD&ĐT tổ chức chấm thi theo hình thức chấm trực tiếp trên sản phẩm (video). Trong tổng số 41 sản phẩm dự thi cấp tỉnh được lựa chọn từ 14/14 phòng GD&ĐT cấp huyện, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 26 sản phẩm tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng và trao giải cho các nhà trường. Trong đó, 03 giải nhất, 05 giải nhì, 08 giải ba và 10 giải khuyến khích; đồng thời đã lựa chọn 03 đơn vị tốt nhất trong số trường đạt giải để tham gia Cuộc thi cấp quốc gia năm 2018. Về cơ bản, sản phẩm tiêu biểu được phân bố rải rác ở hầu hết các đại phương trong tỉnh. Một số địa phương có khá nhiều giải và giải cao: Hoành Bồ, Tiên Yên, Móng Cái. Nhiều địa phương miền núi, khu vực khó khăn đã có sự đột phá trong công tác xây dựng môi trường, khai thác, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Hoành Bồ, Hải Hà, Tiên Yên). Cơ bản nội dung và chất lượng sản phẩm dự thi được đánh giá tương đối tốt.

Qua Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn như: Nhận thức và năng lực tổ chức quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của một bộ phận CBQL, giáo viên còn hạn chế;  điều kiện thực hiện chuyên đề tại một số cơ sở GDMN còn chưa đảm bảo: hiện toàn tỉnh còn thiếu 340 giáo viên; diện tích trường lớp, khuôn viên, sân chơi chật hẹp; thiết bị đồ dùng đồ chơi còn thiếu; Các hoạt động khám phá, trải nghiệm, thực hành cho trẻtại một số cơ sở GDMN còn chưa phong phú, đa dạng; Công tác phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong thực hiện chuyên đề ở một số trường, lớp chưa thường xuyên.

Xác định xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là một công việc lâu dài, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong thực hiện Chương trình GDMN nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia, hỗ trợ về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề.

2. Tiếp tục tham mưu với các cấp chính quyền dành nguồn kinh phí thỏa đáng để củng cố và nâng cao chất lượng các điều kiện thực hiện chuyên đề.

3. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động và thực hiện đánh giá trẻ theo các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng cuộc thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng.

5. Xây dựng các tiêu chí và hướng dẫn các trường mầm non đánh giá việc thực hiện chuyên đề tại cơ sở.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện chuyên đề; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình GDMN trong và ngoài tỉnh.

7. Hoàn thiện xây dựng mô hình điểm chuyên đề cấp tỉnh và triển khai thực hiện đại trà chuyên đề trong các cơ sở GDMN trên toàn tỉnh.

8. 100% các trường mầm non phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đặc biệt trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
 
dtp

Nguồn tin: Vụ GDMN - Bộ GD&ĐT:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về website

SPMAMNON.EDU.VN là trang web hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non và cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non và gia đình

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập303
  • Hôm nay25,247
  • Tháng hiện tại229,808
  • Tổng lượt truy cập12,914,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây