0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Các modul nâng cao dành cho giáo viên trường mầm non

11/9/2018 3:57:00 PM

Các modul nâng cao dành cho giáo viên trường mầm non

GIỚI THIỆU TÓM TẮT

VỀ CÁC MODUL NÂNG CAO DÀNH CHO GIÁO VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON

(Giáo viên phải học tuần tự 6 modul)

Modul 1 (MN 1A): Giáo dục phát triển ngôn ngữ

Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ảnh hưởng đến khả năng học tập và tương tác với xã hội. Sự lĩnh hội và làm chủ ngôn ngữ là cần thiết cho việc phát triển nhận thức, tình cảm và kĩ năng xã hội của trẻ. Ngôn ngữ và giao tiếp rất quan trọng cho những thành công trong tương lai của mỗi người. Các phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với đọc viết của trẻ có thể được áp dụng với tất cả trẻ và cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân của trẻ kể cả trẻ em dân tộc thiểu số.

Module nâng cao này có mục tiêu xây dựng và mở rộng các thông tin đã được cung cấp trong các module ưu tiên Giáo dục phát triển ngôn ngữ y nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu và thực hiện giáo dục phát triển ngôn ngữ có chất lượng bằng cách sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với phương pháp tiếp cận giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Modul 2 (MN 1B): Giáo dục phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức và các khả năng nhận thức của trẻ đề cập đến những thay đổi trong quá trình trẻ tiếp nhận, tư duy và hiểu biết thế giới. Phát triển nhận thức ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng đi học của trẻ.

Nhằm cải thiện kết quả học tập và khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ, điều quan trọng là giáo viên phải có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể hỗ trợ trẻ phát triển các kĩ năng nhận thức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Mô đun nâng cao Giáo dục phát triển nhận thức xây dựng dựa trên mô đun ưu tiên và hướng tới việc củng cố, bổ sung và nâng cao cho giáo viên mầm non những kiến thức và kỹ năng về việc phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” và hoạt động làm quen với toán, khám phá khoa học, khám phá xã hội.

Modul 3 (MN 1C): Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển toàn diện của trẻ.

Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Sự phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ cũng như quá trình học tập suốt đời.

Ở mô đun ưu tiên Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội đã đề cập đến những nội dung cơ bản: về vai trò, khái niệm, nội dung, các cách thức hỗ trợ trẻ phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội hiệu quả.

Để hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt hơn nữa nội dung này, trong modun nâng cao chúng ta cùng thảo luận sâu hơn về một số đặc điểm phát triển và các cách học của trẻ để phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, từ đó hướng dẫn giáo viên thực hiện các nội dung phát triển tình cảm kĩ năng xã hội trong các hoạt động ở trường mầm non

Modul 4 (MN 1D): Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Nó góp phần định hướng cho quá trình, hoạt động và môi trường giáo dục trong trường mầm non. Trong mô đun ưu tiên MN1 – D: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chúng ta đã hiểu được rằng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần phải đảm bảo:

Khả năng, lợi thế và sở thích của mọi đứa trẻ cần được hiểu, trân trọng và tôn trọng;

Tất cả các trẻ đều có cơ hội tốt nhất có thể để thành công;

Tất cả các trẻ đều có cơ hội học bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả chơi

Trong mô đun nâng cao này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về vai trò của giáo viên, cách thức tương tác với trẻ và mở rộng kiến thức, kích thích sự phát triển của trẻ; tổ chức hoạt động tích cực và chơi cho trẻ; xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục và lập KHGD cho trẻ mẫu giáo – lứa tuổi chuẩn bị sẵn sàng vào lớp một.

Modul 5 (MN 2): Hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ

Ngày nay trường mầm non đang thực hiển đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Điều này có nghĩa muốn đạt mục tiêu chương trình giáo dục, trường mầm non cần phối hợp với cha mẹ để hiểu và thực hiện tốt việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà trường và gia đình theo quan điểm giáo dục dục lấy trẻ làm trung tâm. Chất lượng chuẩn bị sự sẵn sàng cho trẻ đi học ở trường tiểu học phụ thuộc rất nhiều vào các kiến thức và kỹ năng có được của cha mẹ.

Đây là mô đun nâng cao “Hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ” dựa trên mô đun ưu tiên MN -2. Chúng ta sẽ cùng học và giải quyết các tình huống hàng ngày xảy ra giữa cha mẹ và giáo viên và trẻ và hướng dẫn cha mẹ các kĩ năng làm cha mẹ và sự phát triển và học tập của trẻ.

Modul 6 (MN 3): Chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Khi tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ, điều quan trọng là cần tập trung đến sự khác biệt về sự phát triển của trẻ cũng như sự đa dạng của trẻ, để từ đó không giới hạn sự phát triển của từng đứa trẻ, đặc biệt là trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi trẻ đều có những khác biệt về hoàn cảnh gia đình, môi trường sống cũng như những đặc điểm cá nhân (tình trạng sức khỏe, khuyết tật..), khả năng, nhu cầu, sở thích và kinh nghiệm thực tế.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ ở trường học.Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi giáo viên khi tổ chức các hoạt động giáo dục cần phải quan tâm tạo cơ hội cho mọi đứa trẻ có thể học, thành công và phát triển.

Theo kết quả điều tra EDI, các nhóm trẻ bị thiếu hụt và có nguy cơ cao bị thiếu hụt ít nhất một lĩnh vực là những trẻ: con nhà nghèo, trình độ văn hóa của bố mẹ thấp, trẻ có ít anh, chị em, trẻ dân tộc thiểu số sống ở những khu vực khó khăn về kinh tế xã hội.

Kết quả điều tra EDI năm 2014 cho thấy tỉ lệ trẻ dân tộc thiểu số bị thiếu hụt đã giảm so với kết quả điều trả EDI năm 2012.

Trẻ DTTS có nguy cơ bị thiếu hụt gấp đôi so với trẻ không phải DTTS.

Đây là mô đun nâng cao được xây dựng dựa trên mô đun ưu tiên MN 3 Chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khănvà hỗ trợ cho giáo viên mầm non:

Hiểu sâu sắc hơn về trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn,,

Từ đó có thể lựa chọn được các biện pháp hỗ trợ và chăm sóc, giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Nguồn tin: Admin (Tổng hợp từ Srpp.edu.vn):

Tin tức liên quan