0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

11/9/2018 3:57:00 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Ngày 25 tháng 01 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT về việc Kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

Hình minh họa

Mục tiêu: Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Tải về

Nguồn tin: Admin

Tin tức liên quan